PROFIEL

Actievoorwaarden

Ga op ontdekkingstocht in Wereldstad Venlo. Download de ontdekkingstochten hier, vul deze in en stuur de kaart naar info@visitvenlo.nl.
Onder alle inschrijvingen verloten wij een aantal leuke prijzen voor een onvergetelijke belevenis!

Algemene voorwaarden voor deelname aan de Wereldse ontdekkingstochten Wereldstad Venlo, Steyl, Arcen en Wereldpark Maasduinen. 

 

De organisator van deze actie is Stichting TIVA in Arcen in samenwerking met lokale aanbieders. De winactie bestaat uit : 

1 x een diner voor 2 personen (t.w.v. 100,00 euro) 

1 x entree Kasteeltuinen Arcen voor 2 personen (regulier dagbezoek) 

1 x entree Missiemuseum Steyl voor 2 personen 

1 x entree Limburgs Museum voor 2 personen  

1 x overnachting in Theaterhotel Venlo voor 2 personen incl.ontbijt 

Deelname is kosteloos en zonder verplichting tot aankoop van goederen of diensten. Door deelname aan deze actie accepteert de gebruiker deze algemene voorwaarden. Per deelnemer is slechts één deelname geldig. Per woonadres is slechts een deelname geldig. Stichting TIVA behoudt zich het recht voor om je zonder opgave van redenen op enig moment te diskwalificeren of jouw deelname te weigeren, dan wel prijzen niet uit te keren, bijvoorbeeld in het geval dat je één van deze algemene voorwaarden overtreedt, de actie probeert te manipuleren dan wel op een andere onwettelijke manier de actie probeert te beïnvloeden. 

Om deelnemer te worden van deze winactie moeten personen de kaart ingevuld mailen naar info@visitvenlo.nl. De antwoorden dienen correct te zijn. 

Deelname staat open voor personen, woonachtig in Nederland, die bij deelname minstens 18 jaar of ouder zijn. Medewerkers van Stichting TIVA en anderen die hierbij betrokken zijn komen niet in aanmerking voor deelname. De deelnemer van het spel is de persoon die is gebonden aan de contactgegevens dat is gebruikt voor het aanmelden om deel te kunnen nemen aan de wedstrijd. Een deelnemer kan slechts een keer een prijs winnen. Per woonadres kan slechts een prijs worden gewonnen. 

De organisator van deze actie is Stichting TIVA in Arcen in samenwerking met lokale aanbieders. De winactie bestaat uit : 

1 x een diner voor 2 personen (t.w.v. 100,00 euro) 

1 x entree Kasteeltuinen Arcen voor 2 personen (regulier dagbezoek) 

1 x entree Missiemuseum Steyl voor 2 personen 

1 x entree Limburgs Museum voor 2 personen  

1 x overnachting in Theaterhotel Venlo voor 2 personen incl.ontbijt 

De actie loopt van 1 december 2022 tot en met 10 januari 2023. De prijzen zijn niet geldig tijdens schoolvakanties en op feestdagen. Verblijf is in te wisselen tot 01-12-2023 op basis van beschikbaarheid.

De winnaar zal door Stichting TIVA worden gekozen uit alle deelnemers. De uitslag kan niet worden beïnvloed door veelvoudige deelname. De winnaar wordt eind januari 2023 bekend gemaakt op de kanalen van Visitvenlo.nl. De winnaar heeft 7 dagen de tijd om te reageren op het bericht, zodat de prijs kan worden verstuurd. Na deze termijn behoudt Stichting TIVA zich het recht voor om een nieuwe winnaar te kiezen. Stichting TIVA is niet verantwoordelijk voor het niet ontvangen of te laat lezen van e-mails of berichten. Door het accepteren van de prijs, gaat de winnaar ermee akkoord dat zijn/haar naam naar redelijkheid kan worden gebruikt voor promotionele doeleinden zonder enige compensatie. 

De winnaar zal worden gecontacteerd door Stichting TIVA om eventuele ontbrekende gegevens te vergaren en zo de verdere afhandeling van de prijs te kunnen bewerkstelligen. De prijs is niet overdraagbaar of inwisselbaar voor contanten. De uitslag van de winactie is definitief. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Dergelijke verzoeken worden niet beantwoord. Stichting TIVA behoudt zich het recht voor om de winactie geheel of gedeeltelijk op te schorten of aan te passen.

Stichting TIVA behoudt zich tevens het recht om deze voorwaarden te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving. Stichting TIVA of hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor enige vermogensschade en/of ander nadeel voortvloeiende uit de actie, inclusief doch niet beperkt tot vermogensschade en/of ander nadeel ontstaan door (1.) deelname, (2.) het onvermogen om deel te nemen of (3.) het gebruikmaken van de prijs. Deze uitsluiting van aansprakelijk vervalt indien de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Stichting TIVA (“eigen handelen”) zelf en/of het bestuur van Stichting TIVA. Daarnaast kan Stichting TIVA geen garantie afgeven dat de website altijd ter beschikking staat voor het gebruik hiervan. 

Elke deelnemer gaat ermee akkoord dat zijn persoonlijke gegevens opgeslagen worden in de database van Stichting TIVA. Daarbij verleen je – bij deelname aan deze actie van Stichting TIVA – toestemming voor de verwerking van jouw gegevens ten behoeve van deze actie. De gegevens die Stichting TIVA verkrijgt in het kader van deze actie worden conform de relevante wet- en privacy regelgeving verwerkt. Toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens kan te allen tijde worden ingetrokken door een email te sturen naar info@visitvenlo.nl. 

Deze promotie wordt niet goedgekeurd, gesponsord of beheerd door Facebook en Instagram. Facebook en Instagram zijn niet aansprakelijk voor deze actie. 

Op deze actie, de spelvoorwaarden en alle – met de actie verband houdende geschillen – is het Nederlands recht van toepassing. Stichting TIVA behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de spelvoorwaarden te wijzigen dan wel de actie te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot situaties waarin sprake is van fouten in de soft- en/of hardware en overige technische en/of juridische redenen.