PROFIEL

In ’t Brook wandelt u door een oude Maasmeander. De wandeling gaat grotendeels door laag gelegen gebied en het Springbeekdal. Onderweg komt u diverse bezienswaardigheden tegen.

Tijdens het wandelen kunt u op verschillende plaatsen kiezen voor een verharde weg of een laarzenpad. De routes zijn verschillend geaccentueerd. De wandelroute is uitermate geschikt voor gezinnen. Tijdens de wandeling komt u langs speelplaats de Spekberg en speelplaats Springbeach. op deze pagina treft u foto’s en teksten aan van markante punten die u tegenkomt tijdens het dorpsommetje ’t Brook.

Download hier de routekaart

 

71.  ST. JOSEPHKERK

De kerk is in 1934 gebouwd en staat op een verhoging in het landschap op de oorspronkelijke steilrand van de Maas. De kerk maakt samen met de open steilrand erachter, de holle wegen en de Springbeek deel uit van een landschappelijk waardevol gebied. De neo-Romaanse kerk werd in 1944 door de Duitsers verwoest. De kerk werd in 1953 in traditionele stijl herbouwd.

77 72 SPRINGBEEKDAL

De Springbeek is een oude Maasarm, gelegen in het Springbeekdal. Het Springbeekdal strekt zich uit van het Dubbroek tot de monding in de Maas. Van oudsher ligt de kern van Hout-Blerick hoger. Het beekdal wordt gemarkeerd door de hoger gelegen steilrand en rivierduinen aan de noord-en westkant van de Springbeek. Dit gebied werd al in de Romeinentijd bewoond. In de negentiende eeuw werden er resten van een romeinse villa (landbouwbedrijf) en een kostbare bronzen schildknop met een Medusahoofd van een Romeins schild aangetroffen. Dichter bij de dorpskern is aan de Springbeek een strandje aangelegd: Springbeach. Het strandje is onlangs opgeknapt. Er staan houten speelelementen en een picknickbank.

72 73  BOERDERIJ MOUTZHOF

Deze boerderij dateert uit 1369 en heette oorspronkelijk Geuterlo of Goeterlo. Dit betekent bezit in een bosrijke streek. Het oudste gedeelte van de boerderij is een langgevel. Vanaf de 17e eeuw kreeg de boerderij de naam Moutzhof, vernoemd naar de Venlose eigenaar, de magistraatsfamilie Moutz. Boven de voordeur bevindt zich een gevelsteen met een familiewapen, vermoedelijk van de Venlose familie Bucken, die eveneens ooit eigenaar van de boerderij was.

 

73 BOERDERIJ ZBIBRANSKI

Op de hoek Moutzdijkweg-De Horstweg ligt de prachtige langgevelboerderij Zbibranski. De boerderij is gebouwd in het midden van de 19e eeuw. Zbibranski was een Poolse landarbeider die gevlucht was om niet te hoeven dienen in de Eerste Wereldoorlog. Net voorbij de boerderij staat het oudst bekende veldkruis van Hout-Blerick. Het veldkruis dateert van voor 1844.

32 20 25 97 94 ’T BROOK

’t Brook is van oorsprong een oude Maasgeul. Het is de meest intacte voormalige meanderboog van de Maas. Deze Maasgeul dateert uit de laatste warme periode van de laatste ijstijd. Vroeger werd er vooral brandhout gesprokkeld en turf gewonnen. Waar de Berendonkse beek en de Springbeek samenkwamen lag een lage akker genaamd Törfkoele. In de jaren dertig is er veel armoede in Hout-Blerick. Veel boeren worden tewerkgesteld in ’t Brook om het moerasgebied droog te leggen door middel van het graven van sloten en het uitdiepen van de beken. In de Tweede Wereldoorlog is ’t Brook nog onder water gezet om de Duitsers tegen te houden. De naam Spekkoel en Spekberg zijn afgeleid van de verschillende grondlagen die zijn ontstaan a.g.v. de overstromingen van de Maas. 

94 98 DUBBROEK

Het smalle bosje langs ’t Rooth vormt al honderden jaren de grens tussen Hout-Blerick en Maasbree. Er is een kleine stuw bij het bruggetje (90). Middels deze stuw wordt het waterpeil in het Dubbroek geregeld. Vanaf dit punt is goed te zien waar tienduizenden jaren geleden de buitenbocht van de Maasmeander lag. De bosrand van de Blerickse Bergen is de voormalige oever. Er ligt een picknickplaats tussen knooppunt 94 en 98. Deze picknickplaats is prachtig gelegen en biedt uitzicht op zowel de Blerickse Bergen als op het natuurgebied Dubbroek.

 

72 71 BOERDERIJ HOVERHOF

Boerderij Hoverhof was een voormalige kloosterboerderij van vóór 1369. Lange tijd was het belangrijke Venlose vrouwenklooster Maria-Weide de eigenaar. Het was toen een van de grootste boerderijen in het gebied van de schepenbank Blerick. De schepenbank was een bestuursinstelling uit de tijd van voor 1795. Kort na 1900 kwam de boerderij in het bezit van de familie Mertens, die er een boerenbedrijf runde. Jaren geleden is de boerderij verkocht en werden er huizen op het omliggende land gebouwd. Sindsdien is het pand geen boerderij meer.

 

72 71 KAPELLETJE HOVERHOFWEG

In de voortuin van boerderij Hoverhof staat nog steeds de kapel van Moeder der Smarten uit 1919. De kapel is gebouwd als dank voor het herstel van Lei Mertens, destijds eigenaar van boerderij Hoverhof, die aan de Spaanse griep leed. De neogotische kapel staat achter twee lindebomen. De donkerbruine en grauwbruine bakstenen gevels zijn gemetseld in Vlaams verband. Bakstenen worden dan gelegd afwisselend strek en kop. Boven de spitsboogvormige entree met houten deur en bovenlicht is een hardstenen gevelsteen ingemetseld met de volgende inscriptie: Praeclare-virginis, Die parea, Planctus, Praeco-sum (Ik ben heraut van het geween van de zeer beroemde maagd, moeder Gods). In de kapel staat een Piëta-beeld op houten voet.

72 71 FRAAIE HEKWERKEN

Wandelend over de Hoverhofweg zien we aan de rechterkant fraaie hekwerken op de plek waar voorheen de eerste lagere school van Hout-Blerick uit 1929 heeft gestaan.

72 71 HUIS CUPERS

Dit statige woonhuis annex winkel en bakkerij is in 1907/1908 gebouwd en voorzien van sierankers, ronde ramen in de zijgevels en speklagen.